വി‌എഫ്ഐ ബേസ്‌ലൈൻ വെൻ‌ചേഴ്‌സിന് നഷ്ടപരിഹാരമായി 4 കോടി രൂപ നൽകാൻ വിധി

പ്രൊ വോളി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വോളിബോൾ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (വിഎഫ്ഐ) ലീഗിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരായ ബേസ്‌ലൈൻ

1986 ലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച നേട്ടം

ലോക വോളീബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും തങ്ങളുടെ സാനിധ്യം അടയാളപ്പെടുത്താൻ സാധികാത്ത രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ.പ്രഗൽഭരായ