ഐപിഎൽ 16-ാം പതിപ്പിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഏറെ!! ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത…

ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ പതിനാറാമത്തെ സീസണ് മാർച്ച്‌ 31-ന് തുടക്കമാവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിലേതിന് സമാനമായി ഇത്തവണയും…

ഞാൻ ചെയ്ത സൂത്രം ഫലിച്ചു…!! കായ്ക്കാത്ത പ്ലാവിന്റെ വേരിൽ പോലും ചക്ക…!! |…

കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫലമാണ് ചക്ക. വളരെ വലിയ ഫലം ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ അനേകം പഴങ്ങളുടെ സമ്മേളനം ആണ് ചക്ക എന്ന് പറയാം.