Players Articles

1 of 4

Latest News

1 of 3

Volley Chat

കൂട്ടുകാരും കൂടെക്കളിച്ചവരുമൊന്നും വിളിച്ചു പോലും നോക്കാത്ത ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് .

അപകടം പറ്റി കിടന്നു പോയപ്പോൾ , കൂട്ടുകാരും കൂടെക്കളിച്ചവരുമൊന്നും വിളിച്ചു പോലും നോക്കാത്ത ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് , പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും അന്ന്
Read More...

Recent Posts