പരീക്ഷിച്ചു പണി പാളി ഇന്ത്യൻ ടീം 😳😳തോൽവി ഇരന്നു വാങ്ങി ഞെട്ടി ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പും…

ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ പരാജയമേറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യ. മത്സരത്തിൽ 66 റൺസിന്റെ പരാജയമാണ് ഇന്ത്യ…