റെക്കോർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ സഞ്ജു മാജിക്ക്

റെക്കോർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ സഞ്ജു മാജിക്ക്

Sanju 

Sanju 

55 റൺസ്‌ (5 സിക്സ് )

55 റൺസ്‌ (5 സിക്സ് )

നൂറാം ഐപിൽ മത്സരം

നൂറാം ഐപിൽ മത്സരം

രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ടീമിന്റെ സിക്സ് കിങ്

രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ടീമിന്റെ സിക്സ് കിങ്

ഹൈദരാബാദ് എതിരെ രാജസ്ഥാൻ ടോപ് സ്കോറർ

ക്യാപ്റ്റൻ മുന്നിൽ നിന്നും നയിച്ച ഇന്നിങ്സ്

ക്യാപ്റ്റൻ മുന്നിൽ നിന്നും നയിച്ച ഇന്നിങ്സ്