തകർപ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി

50 റൺസ്‌ (38 ബോളുകൾ ) 7 ഫോർ & 1 സിക്സ്

മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം  ഐപിൽ ഫിഫ്റ്റി

മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം  ഐപിൽ ഫിഫ്റ്റി

ഐപിഎല്ലിൽ ഫിഫ്റ്റി നേടുന്ന പ്രായമുള്ള ഇന്ത്യൻ താരം

മിഡിൽ ഓർഡറിൽ ഏറ്റവും അധികം ഫിഫ്റ്റി നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ താരം

50 റൺസ്‌ (38 ബോളുകൾ )

50 റൺസ്‌ (38 ബോളുകൾ )