ഐപിൽ കിരീടം നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻമാർ

രോഹിത് ശർമ്മ 5 തവണ

രോഹിത് ശർമ്മ 5 തവണ

2013,2015,2017,2019,2020

മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണി നാല് തവണ

2010,2011,2018,2021

ഗൗതം ഗംഭീർ രണ്ട് തവണ

ഗൗതം ഗംഭീർ രണ്ട് തവണ

2012,2014

2012,2014

ഡേവിഡ് വാർണർ (2016)

ഡേവിഡ് വാർണർ (2016)

ആദം ഗിൽക്രിസ്റ്റ് (2009)

ആദം ഗിൽക്രിസ്റ്റ് (2009)

ഷെയ്ൻ വോൺ (2008)

ഷെയ്ൻ വോൺ (2008)