സോഫ്റ്റ് അവൽ നനച്ചത് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ |Soft Aval Nanachathu Recipe

Soft Aval Nanachathu Recipe Malayalam : അവൻ നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ പലഹാരമാണ് അത് അറിയാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും രുചികര ഹെൽത്തിയും പഴയകാലത്ത്ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല വിഭവങ്ങൾ ഒന്നുമാണ്.. എന്തൊക്കെ പുതിയ പലഹാരങ്ങൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാലും പഴയകാല വിഭവങ്ങളോട് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹമാണ് ഈ ഇഷ്ടം കൂടിക്കൂടി പലതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാറുണ്ട്…

എത്രയൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്താലും ഇതു കൂടുതൽ മൃദുവായിട്ട് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം… അങ്ങനെ മൃദുവാവുന്നതിനായിട്ട് അവരിൽ പല പരീക്ഷണങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഹിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം തന്നെയായിരുന്നു

ഇത് ഇതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവൽ വളരെ മൃദുവായി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും… പഴഞ്ചൊല്ലതും പാല് ചേർത്തിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിലും മൃദുവായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കണം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്

വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൾ വളരെ മൃദുവായി തന്നെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം വിശദമായി വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ… Video credits : NEETHAS TASTELAND.

Rate this post