മണിപ്ലാന്റ് ഇടതൂർന്നു വളരാൻ ഇതുപോലെ നട്ടാൽ മതി; തൈകൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഒരു സൂത്രം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി.!! | Money Plant Caring

Money Plant Caring Malayalam : എത്രയൊക്കെ ചെടി വളർത്താൻ അറിയില്ല ഒന്നിനും സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ വരെ ഉണ്ടാവാറുള്ള ചെടിയാണ് മണി പ്ലാന്റ്. വളരെ ഭംഗിയുള്ള പടർന്നു കയറുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇത്. അധികം കെയർ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും ഇത് നല്ലത് പോലെ വളരും. ഹാങ്ങിങ് പോട്ട് ആക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ശിഖരങ്ങൾ ഉള്ള ഒന്നാക്കി മാറുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് ഇതോടൊപ്പം കാണുന്ന വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്.

ഈ രീതിയിൽ ചെയ്‌താൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ ചട്ടി തിങ്ങി നിറയുന്ന രീതിയിൽ മണി പ്ലാന്റ് വളർത്താൻ സാധിക്കും.അതിനു വേണ്ടി മൂന്ന് ഇല എങ്കിലും ഉള്ള രീതിയിൽ വേണം മുറിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട്. ഇതിന്റെ വേര് ഒന്നും എടുത്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു കഷ്ണം ഈർക്കിൽ എടുത്തിട്ട് യൂ പിൻ പോലെ വി ഷേപ്പിൽ മടക്കി എടുക്കണം. ഇനി മുറിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മണി പ്ലാന്റ് കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇല മുകളിലേക്കും വേര് മണ്ണിൽ തട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ പതിച്ചു വയ്ക്കണം.

Rate this post