ഫലപ്രദമായ എലി നിയന്ത്രണം!! എലിവിഷം വേണ്ട, എലികളെ തുരത്താൻ 3 എളുപ്പ വഴികൾ.!! | Home Remedies For Get Rid Off Rats

Home Remedies For Get Rid Off Rats Malayalam : ക്ഷുദ്രജീവികളുടെ ശല്യം സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അധികവും വീടുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. എലി, പാറ്റ, ഈച്ച എന്നിവ പരത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ മൂലം വലയുന്നവർക്കായി ഇനി ഇവയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുരത്താനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് പറയുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ എലിയെ വീട്ടിൽ നിന്നും പരിസരപ്രദേശത്ത് നിന്ന് തുരത്താനുള്ള വഴികളും കൊല്ലാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള

മാർഗവും ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യം തന്നെ എലിയെ ഓടിക്കാനുള്ള രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തേത്, എരിക്കിൻ ഇല ഉപയോഗിച്ചുള്ളതാണ്. മനുഷ്യർക്കു പോലും അസഹ്യമായി തോന്നുന്ന ഒരു മണമാണ് എരിക്കിന് ഉള്ളത്. ഈ ഗന്ധം ഒരിക്കലും എലികൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ എലി വരുന്ന പ്രദേശത്ത് എരിക്കിന്റെ ഒരു കമ്പ് ഓടിച്ച ശേഷം അതിൻറെ ഇലയും

Rate this post