ഓർക്കിഡ് കരുത്തോടെ വളരുവാനും എന്നും നിറയെ പൂക്കുൾ ഉണ്ടാകുവാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ മതി.!!| Best Fertilizer For Orchid

Best Fertilizer For Orchid Malayalam : പല തരം ഓർക്കിഡുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. പുഷ്പ വിപണിയില്‍ ഉയര്‍ന്ന സ്ഥാനമുള്ള ഓര്‍ക്കിഡ് കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയില്‍ നന്നായി വളരും. മറ്റു പലയിനം ചെടികളേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് ഓർക്കിഡ് വളർത്തൽ. ആകൃതിയിലും വലുപ്പത്തിലും നിറത്തിലും വ്യത്യസ്തമായ ഓർക്കിഡ് പൂക്കൾ ഏറെ നാൾ പുതുമ പോകാതെ

സൂക്ഷിക്കാനാകും. ഓർക്കിഡ് കരുത്തോടെ വളരുവാനും എന്നും നിറയെ പൂക്കുൾ ഉണ്ടാകുവാനും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ മതി.!! ഓർക്കിഡ് വളരുവാനും നിറയെ പൂക്കുവാനും ഇതൊന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ. എങ്ങിനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്.

Rate this post