ഇന്ത്യന്‍ വോളിയുടെ ഗ്രാന്‍ഡ് മാസ്റ്റര്‍,കെ ജെ കപിൽദേവ് .

പിഴക്കാത്ത കരുനീക്കളുമായി,ചടുല ചുവടുകളും ചലനവേഗങ്ങളുമായി എതിരാളികളുടെ മുന്‍കരുതലുകളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി തന്‍റെ

ഡ്രീം ടീം 2019 .

2019 ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ പ്രകടനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഡ്രീം ടീമിനെ പരിചയപ്പെടാം ,ഔട്ട് സൈഡ് സ്പൈക്കർ ,