ഇറാൻ ദേശീയ ടീമിന്റെ പുതിയ പരിശീലകൻ വ്‌ളാഡിമിർ അലക്നോയെക്കുറിച്ചറിയാം

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പരിശീലകന്മാരിൽ ഒരാളായ മുൻ റഷ്യൻ താരവും സെനിത് ‌കസാൻറെ പരിശീലകനുമായ വ്‌ളാഡിമിർ അലക്നോ ഇറാൻ